Dyktando z biblioteką - klasy IV-VI

Uzupełnij tekst z lukami stosując zasady ortografii.

  
Uzupełnij wyrazy odpowiednimi literami. Po uzupełnieniu wszystkich luk wciśnij przycisk "Sprawdź", a zobaczysz wynik. Masz 15 minut. Powodzenia:)
   ó      ż      ch      h      rz      sz      u   

???

Mam na imię Róyczka, jestem krlewną, crką krla Jeego i krlowej Jzefiny. Mieszkamy w zamku na wzgóu. Lubię pateć na zaód słońca z okna na wiey. W pobliu rośnie jaębina, wysoka boza oraz
kewy bukpanu.
Bardzo lubię zwieęta . Moim pyjacielem jest nietope Kubuś, który mieszka na stryu. Mama, gdy go zobaczyła,
tęsła się jak tcina, zgytała zębami i poczerwieniała jak poeczka. Wtedy do komnaty wpadł tata w złym umorze i strasznie kyczał. Pestraszony ałasem Kubuś rozłoył skydła i wyfrnął przez okno.
Rodzice nie pozwolili mi zatymać pyjaciela , ale po kryjomu dokarmiałam go orzeami - pysmakiem nietopey. Kubuś zamieszkał w lou pod zamkiem razem z duem usarza. Odtąd spod podłg, gdy zapadał zmierz , wydobywały się przeraające uki i ichoty. To nietope z usarzem arcowali niepoamowani adnymi regłami.