paseknowy

Wykorzystanie muzyki w aktualizowaniu potencjału psychoruchowego dziecka

Zapraszamy nauczycieli, doradców metodycznych wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej do udziału w warsztatach poświęconych wykorzystaniu walorów muzykoterapii we wspomaganiu wszechstronnego rozwoju dziecka z jednoczesnym stymulowaniem i korygowaniem zaburzonych funkcji.

Termin:
21.02., godz. 15.00 – 17.30
28.02., godz. 15.00 – 17.30

buttonnowy

Uczestnicy warsztatów pogłębią kompetencje w zakresie indywidualizacji oddziaływań z wykorzystaniem technik muzykoterapii, zasad doboru utworów muzycznych do potrzeb dzieci, poznają także praktyczne przykłady realizacji zabaw terapeutycznych z muzyką.