pass1920

Edukacja Przyszłości

1489588579623Wyzwania stojące przed dyrektorami placówek oświatowych dotyczące między innymi: finansowania szkolnictwa, subwencji na edukację oraz szkolnictwa branżowego zdominowały tematykę IV Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości.
Tegoroczną edycję konferencji wypełniły cztery kręgi tematyczne zatytułowane: Zarządzanie oświatą, Kultura i sport, Dyrektor szkoły w obliczu zmian i I Kongres Szkół Branżowych.

Pracownicy naszej placówki wzięli czynny udział w konferencyjnych obradach. Szczególnie należy podkreślić rolę Leny Tkaczyk, która była moderatorem panelu dyskusyjnego Efektywny system doradztwa branżowego składającego się z przedstawicieli Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie oraz Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.