banernew

Rozumieć matematykę

Zapraszamy nauczycieli, doradców metodycznych wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej do udziału w warsztatach Środki dydaktyczne sprzyjające rozumieniu matematyki w zasięgu ręki prowadzonych przez dr hab. Małgorzatę Makiewicz, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego.

Termin:
29.04.2017 r., godz. 12:30 – 16:30

buttonnowy

Warsztaty poświęcone są sposobom wizualizacji pojęć matematycznych w oparciu o pomoce dydaktyczne kreowane przez nauczyciela. W czasie spotkania uczestnicy zapoznają się z propozycjami, które można zastosować w praktyce pedagogicznej.