banernew

Psychologia w pracy nauczyciela

wyklad 1Zapraszamy do udziału w wykładzie psychologa dr hab. Wojciecha Gulina prorektora Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej na temat Psychologia w pracy nauczyciela.
Spotkanie będzie miało na celu zaprezentowanie aktualnej wiedzy na temat wybranych zagadnień psychologicznych, szczególnie przydatnych w pracy nauczyciela.

Termin:
27.04.2017 r., godz. 14:00-15:30

buttonnowy

Psychologia jest nauką o człowieku i dla człowieka. Nie jest więc zbiorem rozważań teoretycznych, oderwanych od codziennego życia. Wiedza z zakresu psychologii może wpływać na jakość naszego życia prywatnego i zawodowego. Jest jednak jeden warunek- powinna być uaktualniana. Temu zagadnieniu będzie poświęcone proponowane spotkanie.

Zostanie zatem omówiona tematyka procesów poznawczych (spostrzeganie, uwaga, pamięć, myślenie, uczenie się) i emocjonalnych (emocje, motywacja, potrzeby). Istotą spotkania będzie określenie perspektywy praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w codziennej pracy nauczyciela.

Wykład jest bezpłatny