pass1920

Wdrażanie nowej podstawy programowej

miniwdrazppZa nami pierwsza z cyklu konferencji szkoleniowych związanych z wdrażaniem podstawy programowej w roku szkolnym 2017/2018.
Odbyła się w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie. Nauczyciele nie zawiedli, w spotkaniu uczestniczyło prawie 200 osób.

W pierwszej części konferencji przedstawiono najważniejsze zmiany w kształceniu ogólnym, specjalnym i zawodowym oraz w obszarze wychowania i profilaktyki. 

Po spotkaniu ogólnym odbyły się spotkania dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów oraz edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.