pass1920

Cyfrowa edukacja

miniewcwKonferencja zatytułowana Edukacja w cyfrowym wymiarze – programowanie czas zacząć! objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego była już szóstą edycją cieszących się dużym zainteresowaniem spotkań dotyczących nowoczesnych technologii w nauczaniu. 

Tegoroczna konferencja odbywająca się w dniach 11 i 12 maja przebiegała pod wiodącym tematem popularyzacji programowania wykorzystywanego podczas pracy dydaktycznej, stąd też nie zabrakło w trakcie warsztatów prezentacji interaktywnych form i metod służących zachęcaniu uczniów do nauki programowania. 

Dla licznie przybyłych uczestników przygotowano prezentacje ukazujące kierunki zmian podstawy programowej w zakresie nauki programowania. Na zajęciach warsztatowych uczestnicy zapoznali się z możliwościami pracy edukacyjnej z wykorzystaniem robotów: Finch, Photon, Edison, Ozoboty. Pokazano również sposoby programowania bez komputera dla najmłodszych. Spotkania prowadzili trenerzy programu Mistrzowie Kodowania.

Podczas konferencji podkreślano, że dla dokonania postępu w systemie edukacji konieczne jest nie tylko wyposażanie szkół w nowoczesny sprzęt IT, ale także wsparcie rozwoju umiejętności dzieci.