pass1920

Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

miniakti12 maja w naszej placówce odbyło się seminarium Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Gościem centrum był Szymon Kukanów - psycholog, psychotraumatolog, certyfikowany terapeuta EMDR, współautor Modelu programu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z Zespołem Aspegera i wysokofunkcjonujących osób z autyzmem.

W trakcie spotkania prelegent zwrócił uwagę na aspekty związane z zatrudnianiem osób ze spektrum autyzmu - pracę z doradcą, staże, obecność asystentów w miejscu pracy. Niezbędny jest także trening umiejętności społecznych, zajęcia indywidualne z psychologiem, wsparcie dla rodzin i ocena kompetencji przyszłych pracowników. Uczestnicy spotkania poznali zasady rekrutacji oraz dyskutowali o konieczności zwiększania świadomości potrzeb i warunków sprzyjających osobom z autyzmem wśród pracodawców i współpracowników.