pass1920

Miejsce Odkrywania Talentów

  • certyfikat przyznany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji prowadzony przez Ministra Edukacji Narodowej
  • tytuł otrzymują placówki, które przyczyniają się do odkrywania i wspierania zdolności, zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.

- prowadzimy systematyczną pracę z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną,
- wspieramy szkoły i instytucje w organizacji konkursów i inicjatyw rozwijających uzdolnienia,
- organizujemy przedsięwzięcia promujące młodzież zdolną,
- doświadczenia w pracy z uczniami zdolnymi prezentujemy podczas konferencji i seminariów o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.