pass1920

Ambasador Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Edukacji

  • tytuł przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji,
  • jesteśmy jedyną placówką, która posiada ten tytuł w województwie kujawsko-pomorskim,
  • znajdujemy się w elitarnym gronie szesnastu placówek w kraju,

- jest wyróżnieniem za budowanie środowiska sprzyjającego wprowadzanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do szkół i placówek,
- stanowi dowód uznania dla działań w zakresie promowania nowoczesnych metod pracy w nauczaniu i uczenia się uczniów i nauczycieli.