pass1920

Odkrywamy talenty

IMG 3681aaaaKujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jedyną placówką doskonalenia nauczycieli w województwie noszącą zaszczytny tytuł Miejsca Odkrywania Talentów nadany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
W związku z tym realizujemy szereg przedsięwzięć, których celem jest promowanie inicjatyw podejmowanych przez nauczycieli w zakresie rozwijania uzdolnień uczniów w szkołach i placówkach oraz dzielenie się przykładami dobrych praktyk.
Ich uwieńczeniem jest konferencja pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która w tym roku odbyła się 7 czerwca.

W trakcie konferencji zostały ogłoszone wyniki konkursu Odkryj talent w swoim uczniu 2017. Nagrody przyznano w następujących kategoriach:

Przedszkole:
Dorota Rzeczkowska nauczycielka Przedszkola Publicznego nr 25 we Włocławku

Szkoła podstawowa I etap:
Magdalena Rosol nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 14 we Włocławku

Szkoła podstawowa II etap:
Małgorzata Kowalska -Tuszyńska nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2 w Lipnie

Gimnazjum:
Joanna Drążek nauczycielka Gimnazjum w Bądkowie

Wyróżnienia trzymali:
Agnieszka Kołodziejska - nauczycielka Szkoły Podstawowej w Krojczynie,
Grażyna Trzmielewska - nauczycielka Szkoły Podstawowej w MZS w Radziejowie,
Ewa Kalinowska - nauczycielka Szkoły Podstawowej w Maliszewie,
Tomasz Cybulski - nauczyciel Gimnazjum w Osięcinach,
Radosława Czynszak - nauczycielka Przedszkola Gminnego w Skibinie,
Monika Hibner - nauczycielka Przedszkola Publicznego nr 13 we Włocławku.

Program konferencji był okazją do zaprezentowania uzdolnień:

  • wokalnych: dzieci z Przedszkola Publicznego nr 29 we Włocławku - opiekun Dorota Wasielewska,
  • tanecznych: dzieci z Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Lubrańcu,
  • recytatorskich: uczennica ze Szkoły Podstawowej w Szpetalu Górnym,
  • techniczno-informatycznych: uczniowie z Gimnazjum ONZ we Włocławku.

Duże zainteresowanie uczestników wzbudził projekt stypendialny Prymus Pomorza i Kujaw, który przedstawił Piotr Nadolny z Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego.
Po raz pierwszy wręczono Statuetkę Odkryj talent w swoim uczniu - Lider 2017, która jest przyznawana za promowanie działań podejmowanych i realizowanych przez szkołę/placówkę na rzecz dzieci/uczniów zdolnych przyczyniających się do odkrywania, wspierania ich zainteresowań i zdolności. W tym roku Statuetkę przyznano Miejskiemu Zespołowi Szkół w Radziejowie.