pass1920

Wręczenie raportu

minirapW Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku 26 czerwca 2017 roku odbyła się uroczystość wręczenia raportu z ewaluacji zewnętrznej problemowej.
Raport dyrektorowi KPCEN Grażynie Troszyńskiej wręczyła Maria Mazurkiewicz Kujawko-Pomorski Wicekurator Oświaty. Wszystkie wymagania placówka spełnia na poziomie wysokim.


Podsumowując dotychczasową pracę KPCEN we Włocławku, Pani Wicekurator wyraziła zadowolenie z działań edukacyjnych centrum, szczególnie bardzo dobrej organizacji spotkań związanych z wprowadzaną od 2017 roku reformą oświaty. Na spotkaniu podkreślano wielokierunkowość działań, bogatą ofertę, otwartość na potrzeby klientów oraz to, że placówka na wysokim poziomie planuje, realizuje, monitoruje i modyfikuje procesy edukacyjne.

Ewaluacja obejmowała cztery obszary:

  • Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki.
  • Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki.
  • Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki.
  • Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Najwyższa ocena funkcjonowania naszego centrum – spełnianie wymagań na poziomie wysokim - stanowi powód do satysfakcji dla wszystkich pracowników i inspiruje do przyszłych działań.
W uroczystości udział wzięli: Maria Mazurkiewicz Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, Danuta Brzózka-Ciechanowska i Ewa Ignaszak starsi wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatury w Toruniu, a także współpracujący z KPCEN we Włocławku dr hab. Wojciech Gulin z Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej, Lidia Piechocka - Witczak Dyrektor Centrum Kultury Browar B, dr Beata Płaczkiewicz Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz Magdalena Lenartowska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku.