pass1920

Uroczyste przekazanie pracowni mobilnych

G.KamionkaA.Polaszek dyrekcja SP w OsiÖcinach oraz J.Izydorski W-jt Gminy i G.Troszyäska Dyrektor KPCEN we WéocéawkuNasza placówka uroczyście przekazała mobilne pracownie dydaktyczne kolejnym szkołom naszego regionu.
Nowoczesne wyposażenie otrzymały: Szkoła Podstawowa w Osięcinach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim, Szkoła Podstawowa w Ugoszczu, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brześciu Kujawskim. Ostatnią 5 pracownię otrzyma Szkoła Podstawowa nr 14 we Włocławku.

Umowy o nieodpłatne użytkowanie pracowni dydaktycznych podpisali dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele organów prowadzących.

Nowoczesne pracownie przyrodnicze, w które zostało wyposażone KPCEN we Włocławku, a za jego pośrednictwem szkoły naszego rejonu, to jeden z elementów projektu pn. e-Usługi - e-Organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. W skład pracowni wchodzą m.in: kamera, mikroskop, aparat fotograficzny oraz komputery przenośne wraz z oprogramowaniem do dydaktycznych zestawów pomiarowych, takich jak: pomiar temperatury, światła, natężenia prądu, ciśnienia, wilgotności, pH oraz dwutlenku węgla i tlenu. Czujniki służą do bezpośredniej obserwacji zjawisk przyrodniczych, dokonywania pomiarów i ich dokumentowania, a lekcje prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii rozwijają kreatywność, umiejętność dokonywania analiz i pracy zespołowej.

Wcześniej przygotowano nauczycieli, którzy uczestniczyli w warsztatach: Nowoczesne technologie w rozwijaniu kompetencji kluczowych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Szkoły, które otrzymały pracownie mobilne będą dzielić się tzw. dobrą praktyką i umieszczać np. scenariusze zajęć na Kujawsko-Pomorskiej Platformie edukacyjnej EDUPOLIS.