pass1920

O czytaniu po lekcjach

Spotkanie klubu dyskusyjnego Po lekcjach. Nowomiejska 15A, które odbyło się 17 października, poświęcone było problemom upowszechniania czytania wśród dzieci i młodzieży. 
W trakcie dyskusji uczestnicy między innymi podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi ze sposobami pozwalającymi zwiększyć zainteresowanie uczniów czytaniem książek.

Zapraszamy na kolejne spotkania zaplanowane w tym roku:
- O edukacji polonistycznej we współczesnej szkole
- Nie filozofuj…. a może filozofuj… o filozofii – jej braku i potrzebie