pass1920

Portugalski system kształcenia i doskonalenia zawodowego

IMG 1118

Od 4 do 10 października czterdziestoosobowa grupa dyrektorów i nauczycieli uczestniczyła w zorganizowanej przez naszą placówkę wizycie studyjnej w Portugalii, której tematem było Zarządzanie oświatą, doradztwo i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Program obejmował szereg spotkań, konsultacji,a takze obserwacje zajęć lekcyjnych.

Pierwszym, oficjalnym punktem wizyty był koncert zorganizowany w związku ze Światowym Dniem Nauczyciela obchodzonym 5 października.
W kolejnych dniach uczestnicy wyjazdu odwiedzili portugalskie placówki oświatowe. Wzruszające okazało się spotkanie w Escola Básica Raul Lino Avenida Piemonte: uczniowie przywitali przybyłych, machając biało - czerwonymi chusteczkami oraz dźwiękami „Mazurka Dąbrowskiego”. Kolejnym punktem wizyty było spotkanie w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Lizbonie. Ambasador RP w Republice Portugalii prof. Jacek Junosza Kisielewski omówił funkcje placówki dyplomatycznej oraz realia życia Polonii.
W trakcie pobytu w Lizbonie miało miejsce spotkanie z przedstawicielami nauczycieli, którzy przybliżyli uczestnikom wyjazdu system awansu zawodowego, siatkę płac oraz prawa i obowiązki nauczycieli wynikające z przepisów prawnych obowiązujących w tym kraju.
Dodatkowym walorem edukacyjnym były wystąpienia Marii Mazurkiewicz - Kujawsko - Pomorskiego Wicekuratora Oświaty na temat zmian reformujących polską oświatę oraz Domiceli Kopaczewskiej - Dyrektora Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na temat innowacyjnej edukacji. Grażyna Troszyńska - Dyrektor KPCEN we Włocławku podczas seminarium przedstawiła zakres działań oraz ofertę edukacyjną naszej placówki.
Ważnym punktem była wizyta na Uniwersytecie Lizbońskim. Pracownicy naukowi przedstawili system kształcenia nauczycieli oraz możliwość zdobywania poszczególnych kwalifikacji. Nie zabrakło również polskiego akcentu. Lena Tkaczyk - wicedyrektor KPCEN we Włocławku, zaprezentowała wykład dotyczący zastosowania nowoczesnych technologii w rozwijaniu kompetencji kluczowych określonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego w szkołach, w tym wykorzystanie czujników PASCO w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Uczestniczący w nim pracownicy uczelni i studenci portugalscy z zainteresowaniem wysłuchali przygotowanej prelekcji, o czym świadczyły zadawane pytania.
Wyjazd był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i poznania systemu edukacyjnego Portugalii oraz jej tradycji i kultury.