pasek2019

Matematyka w nowym systemie edukacji

warsztaty

Nauczycieli matematyki w szkole podstawowej oraz doradców metodycznych zapraszamy do udziału w warsztatach Matematyka w nowym systemie edukacji, podczas których przedstawione zostaną zmiany realizacji celów edukacji matematycznej w szkole podstawowej poparte przykładami realizacji podstawy programowej.

 Terminy:

I część: 22.03.2018 r., godz.14.30-17.45

II część: 05.04.2018 r., godz.14.30-17.45

buttonnowy

 Zmiany w prawie oświatowym i w zapisach podstawy programowej szkoły podstawowej w zakresie edukacji matematycznej nakładają na nauczycieli matematyki obowiązek dostosowania działań kształcących i wychowujących do zmieniających się wymagań państwa.