pass1920

nkn-kon

 

REGULAMIN

23 maja 2019 odbył się III Przegląd dziecięcych grup tanecznych z przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej kultywujących kulturę regionu „Na kujawską nutę”.

W tym roku w wydarzeniu wzięło udział 188 dzieci oraz 15 nauczycieli z przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

Oto laureaci:

W kategorii przedszkola
I miejsce – Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Lubrańcu
II miejsce - Przedszkole Publiczne nr 1 „Kraina Bajek” w Brześciu Kujawskim
III miejsce – Przedszkole Publiczne nr 25 „Słoneczko” we Włocławku

W kategorii edukacja wczesnoszkolna
I miejsce – Publiczna Szkołą Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Lubrańcu
II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu
III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Trzebiegoszczu.

Gratulujemy

girlkunut