pass1920

Edukacja w cyfrowym wymiarze

miniew1823 kwietnia w Centrum Kultury Browar B we Włocławku odbyła się konferencja Edukacja w cyfrowym wymiarze.
Organizatorem spotkania było Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzy NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.
Swoją obecnością konferencję uświetniła pani Barbara Moraczewska - zastępca Prezydenta Miasta Włocławka.

Już po raz ósmy zorganizowaliśmy konferencję dotyczącą wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji. Tegoroczne spotkanie pt. Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie było związane z realizacją jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018: Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

Anna Rywczyńska z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) przedstawiła szanse, wyzwania i zagrożenia, jakie dzieciom i młodzieży stwarza korzystanie z internetu. Szczegółowo omówiła działania NASK na rzecz bezpieczeństwa uczniów w globalnej sieci komputerowej.
Z kolei Dorota Gołębiewska i Agata Safian z KPCEN we Włocławku zaprezentowały formy wspomagania przez nasze Centrum szkół w zakresie bezpiecznej i nowoczesnej edukacji.
O cyberprzemocy dotyczącej uczniów niepełnosprawnych opowiedziała Agnieszka Łukomska - pedagog w Zespole Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku.
Anna Kwaśnik z NASK przedstawiła Dyżurnet.pl, czyli punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w internecie, omówiła zagrożenia internetowe i zasady reagowania na różnego rodzaju naruszenia w sieci.
Ciekawą ofertę Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę dotyczącą profilaktyki i pomocy w przypadkach zagrożeń online przedstawiła Katarzyna Zygmunt - Hernandez.
Sporej dawki pozytywnej energii dostarczył Bogdan Wróbel z Fundacji Nauka i Wiedza pokazując najciekawsze światowe rozwiązania edukacyjne.
Licznie przybyli na spotkanie nauczyciele i dyrektorzy szkół/placówek podkreślali, że o szczególnej wartości przedsięwzięcia świadczy fakt przedstawienia wielu praktycznych przykładów rozwiązań dla nauczyciela jako mentora ucznia w podróży po cyfrowym świecie.