banernew

Animator kultury

FBosminUWAGA! Zmiana terminu

Zapraszamy nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych i rodzajów szkół, wychowawców świetlic, pracowników domów kultury/ placówek opiekuńczo-wychowawczych, wolontariuszy, instruktorów harcerstwa oraz opiekunów grup dzieci i młodzieży na kurs doskonalący Animator kultury.

Termin:
23.06.2018 r., godz. 9.00

buttonnowy

Zajęcia w formie interaktywnych warsztatów skierowane są do osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności planowania procesu upowszechniania kultury, by różnymi metodami aktywizować dzieci i młodzież.

Program kursu:

 1. Organizacja przedsięwzięć kulturalno-oświatowych
  Rola i zadania animatora kultury. Aspekty organizacyjno-prawne funkcjonowania instytucji kultury i placówek oświatowych. Przygotowanie wydarzenia – planowanie, realizacja, dokumenty. Programy na finansowanie działań kulturalnych.
 2. Animacje teatralne
  Jak budować grupę teatralną? Budowanie opowieści scenicznej. Improwizacje teatralne. Etiudy .Ciało jako tworzywo. Animacja przedmiotu.
 3. Zabawy plastyczne
  Techniki plastyczne: monotypia kolorowa, frottage, gipsoryt, malowanie bańkami, dmuchanie kolorem, marmurkowanie papieru. Zajęcia w terenie: eko obrazki, mandale, piaskownice artystyczne.
 4. Eksperymenty naukowe dla wszystkich 
  Wytwarzanie cieczy nienewtonowskiej. Tworzenie lodu. Zabawy z dwutlenkiem węgla. Tworzenie pasty słoniowej. Dyfuzja ziemniaka. Eksperymenty naukowe dla wszystkich.
 5. Pedagogika czasu wolnego 
  Metodyka pracy z grupą. Funkcje zabawy. Rodzaje zabaw (ułatwiające wejście w grupę, integrujące grupę, rozluźniające, odprężające, wykorzystujące ruch , zabawy ułatwiające wprowadzanie tematu, gry dydaktyczne, gry dyskusyjne, metody ułatwiające przekaz informacji zwrotnej, zabawy umożliwiające samoocenę, poznanie własnej hierarchii wartości).
 6. Moja miejscowość i reszta świata 
  Program podzielony na bloki tematyczne, prezentujące kulturę, sztukę, stroje ludowe, muzykę i zwyczaje w różnorodnych krajach. Kujawy - nasz region, Japonia, USA, Indie, kraje bałkańskie, kraje arabskie, skandynawskie lub Europa zachodnia. Popularyzacja tolerancji oraz zrozumienia wobec ludzi pochodzących z innych kręgów kulturowych. 
 7. Świat dźwięków 
  Rytmika, muzykoterapia, zabawy przy muzyce i z dźwiękiem.

oferta spec