pass1920

Cyfrowa edukacja w szkole podstawowej

cemin5

23 maja odbyła się zorganizowana przez Urząd Marszałkowski w Toruniu konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych z naszego regionu pt. Cyfrowa edukacja dla szkół podstawowych – priorytety i wyzwania, która dotyczyła wykorzystania nowoczesnych narzędzi dydaktycznych w edukacji najmłodszych uczniów.

Plany Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące cyfryzacji szkół omówił Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik. Swoim doświadczeniem dotyczącym wykorzystania zasobów EDUPOLIS w oświacie podzielili się także nauczyciele praktycy.
Pozostałe wystąpienia dotyczyły cyberzagrożeń w szkole, budowania świadomości informatycznej ucznia oraz nauczyciela, a także zmian wprowadzanych w związku z RODO.

KPCEN we Włocławku miał na konferencji swoją reprezentację: moderatorami spotkania była Lena Tkaczyk - wicedyrektor Centrum oraz Agata Safian - kierownik Wydziału Zarządzania Zbiorami. Dyrektorzy szkół w trakcie spotkania mieli m.in. możliwość poznania redakcji Kujawsko - Pomorskiego Portalu EDUPOLIS, w której zastępcą redaktora naczelnego jest Aneta Gabryelczyk - kierownik Pracowni Informacji i Promocji KPCEN we Włocławku.

W trakcie spotkania wręczone zostały listy gratulacyjne przedstawicielom 10 najaktywniejszych na platformie Edupolis szkół. W konferencji uczestniczył Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Ostrowski.

Zdjęcia ze strony Urzędu Marszałkowskiego, autor Andrzej Goiński.
Szczegółowa relacja z konferencji znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego.

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/32590-rozmowy-o-cyfrowej-edukacji