pass1920

Wspieramy szkoły

mintrzeNasze Centrum wspiera szkoły w organizacji konkursów, których celem jest rozwijanie talentów uczniowskich i wzmacnianie kompetencji kluczowych.
W maju nauczyciele konsultanci i nauczyciele bibliotekarze brali udział w m.in.:

• XVIII Rejonowym Konkursie Ekologicznym „Smólnik 2018” w SP z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku - p. Katarzyna Zawacka,
• XII Powiatowym Konkursie Ortograficznym ,, Ortografia – nic prostszego - dla każdego myślącego” w SP w Kowalu - p. Anna Puścińska,
• Gminnym Konkursie Ortograficznym dla klas V-VII w SP w Trzebiegoszczu „Kochanowski zakochany w ortografii”- p. Aneta Gabryelczyk.