pass1920

Haben wir die Laureaten!

IMG 2643Po raz dziewiąty w naszym Centrum odbył się Literacko-Muzyczny Konkurs Języka Niemieckiego Na Zachód od Odry. Blisko stu uczestników z ponad dwudziestu szkół podstawowych naszego regionu prezentowało się w dwóch kategoriach: piosence i recytacji. Uczestnicy konkursu w swoich wystąpieniach przedstawili wokalne i recytatorskie talenty w języku niemieckim.

Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki. Imprezę wpierał także Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku, swoją obecnością zaszczycił Centrum attaché kulturalny Giuseppe Lo Coco.

Jury wyłoniło następujących laureatów:

  • Laureaci w kategorii recytacja:

I miejsce: Oliwia Budzyńska - Szkoła Podstawowa im. Kazimierza III Wielkiego w Szpetalu Górnym,

II miejsce: Zuzanna Rutkowska - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu,

III miejsce: Lidia Golis - Szkoła Podstawowa nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku.

  • Laureaci w kategorii piosenka:

I miejsce: Izabela Wawrzyniak - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wł. Łokietka w Brześciu Kujawskim,

II miejsce: Kinga Palmowska i Noemi Gehrke Szkoła Podstawowa im. Kazimierza III Wielkiego w Szpetalu Górnym,

III miejsce: Natalia Dobrowolska - Szkoła Podstawowa w Zajeziorzu.