pasek2019

Animator kultury w każdej szkole i przedszkolu

oferta specmii

III edycja kursu doskonalącego Animator kultury skierowana jest do nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych i rodzajów szkół, wychowawców świetlic, pracowników domów kultury/placówek opiekuńczo-wychowawczych, wolontariuszy, instruktorów harcerstwa oraz opiekunów grup dzieci i młodzieży. 

Startujemy 29 września.

buttonnowy

Zajęcia w formie interaktywnych warsztatów skierowane są do osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności planowania procesu upowszechniania kultury, by różnymi metodami aktywizować dzieci i młodzież. W programie pedagogika czasu wolnego, animacje plastyczne i teatralne, wyprawa do świata dźwięków, poznawanie folkloru Kujaw oraz kultury różnych narodów.

oferta specam