pass1920

Praca nauczycieli KPCEN doceniona

minden18W tym roku 16 października uroczyście uczciliśmy w naszej placówce Dzień Edukacji Narodowej. Rozpoczynając uroczystość, dyrektor Grażyna Troszyńska złożyła wszystkim pracownikom Centrum życzenia oraz wręczyła nagrody dyrektora KPCEN.

Osiągnięcia naszych pracowników zostały także docenione przez organ prowadzący.

12 października w Muzeum Etnograficznym w Toruniu podczas uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej wybitni nauczyciele i zasłużeni pedagodzy z naszego regionu odebrali nagrody przyznawane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego za osiągnięcia w pracy zawodowej.

Tegoroczne nagrody zarząd województwa przyznał 28 nauczycielom, dyrektorom i pracownikom wszystkich podległych mu instytucji oświatowych.
Miło nam poinformować, iż uhonorowane tą nagrodą zostały trzy osoby z naszego grona:

  • Pani Grażyna Troszyńska, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku,
  • Pani Ewa Olejnik, nauczyciel konsultant, kierownik Pracowni Zarządzania, Diagnozy i Wychowania,
  • Pani Agata Safian, nauczyciel bibliotekarz, kierownik Wydziału Zarządzania Zbiorami.

17 października Pani Irena Kaczmarowska, nauczyciel konsultant z Pracowni Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji, odebrała w Pałacu Bursztynowym we Włocławku Medal Złoty za Długoletnią Służbę.

Wszystkim Paniom serdecznie gratulujemy, życzymy satysfakcji z pracy i dalszych sukcesów.