pasek2019

Innowacje pedagogiczne integralnym elementem działalności szkoły

Zapraszamy zainteresowanych dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół warsztaty Innowacje pedagogiczne - projektowanie i realizacja.
W związku z dużym zainteresowaniem tematem innowacji pedagogicznych organizujemy kolejną edycję warsztatu.

Termin:
13.12.2018 r., godz. 14.00-18.00 (rekrutacja trwa do 23.11.2018 r.)

buttonnowy

Zaproponowane w ustawie – Prawo oświatowe - regulacje prawne dotyczące działalności innowacyjnej określają m.in. konieczność zapewnienia przez system oświaty kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych (art.1 pkt 18 , Dz.U. z 2017 r. poz. 59).