pass1920

III edycja Konferencji „Matematykę można polubić”

mimmmmpKujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku było organizatorem III edycji Konferencji „Matematykę można polubić”, która odbyła się w naszym centrum 5 listopada.

Tegoroczna edycja kierowana była do nauczycieli szkół podstawowych. Tematyka skupiała się wokół rozważań nad sposobami zachęcania uczniów do uczenia się matematyki. Rozważaliśmy, jak kreować lekcje z uwzględnieniem uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się matematyki, aby wspomóc wychowanków w sprostaniu wymaganiom egzaminacyjnym ósmoklasistów w roku szkolnym 2018/2019.

Konferencja składała się z dwóch części. W pierwszej uczestnicy wysłuchali wykładów: dr hab. Małgorzaty Makiewicz, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, Edyty Warzecha Kierownik Wydziału Gimnazjalnego i Egzaminu Ósmoklasisty CKE w Warszawie, Joanny Wójcickiej - pedagoga, specjalisty terapii pedagogicznej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Łodzi .

Drugą część stanowiły warsztaty prezentujące dobre praktyki. Poprowadziły je dr hab. Małgorzata Makiewicz oraz Agnieszka Kaczan-Stefańska reprezentująca System Nauczania i Prezentacji Interaktywnych SYNAPIA Sp. z o.o.

Kolejny raz konferencji towarzyszyła wystawa prac laureatów międzynarodowego konkursu fotograficznego „Matematyka w obiektywie” organizowanego przez Uniwersytet Szczeciński.

Wydarzenie wzbogaciła oferta wydawnictw: Nowik , Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro SYNAPIA Sp. z o.o., Reni – producent pomocy dydaktycznych oraz klocków Korbo, oficjalny przedstawiciel w Polsce firm Step2, Olifu, Koggi.