pass1920

W KPCEN o bezpieczeństwie w szkole

minbezszKujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku było organizatorem konferencji szkoleniowej Bezpieczna Szkoła - profilaktyka zagrożeń, która odbyła się w naszym centrum 5 grudnia.
Konferencja skierowana była do dyrektorów, pedagogów, wychowawców i nauczycieli szkół.

Uczestnicy wysłuchali ciekawych wykładów związanych z rzeczywistością szkolną i dotykających jak zawsze aktualnych problemów oświaty:
Agnieszka Sobieralska - były oficer policji - omówiła zagadnienia związane z obowiązkami i prawami nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego.
Następnie Magda Pawlak, specjalista terapii uzależnień, przedstawiła problematykę uzależnień dzieci i młodzieży.
Uzupełnieniem powyższych wystąpień był wykład dra Macieja Dębskiego z Fundacji Dbam o mój zasięg, który w swoim wystąpieniu skupił się na zjawisku fonoholizmu i psychospołecznych determinantach problemowego używania smartfonów.