pasek2019

Przedsiębiorczy przedszkolak

Jedną z ośmiu zdefiniowanych w procesie uczenia się przez całe życie kompetencji jest przedsiębiorczość, na którą składają się kreatywność oraz umiejętność uczenia się.
Warsztaty Rozwijanie kompetencji przedsiębiorczości i kreatywności uczącego się dziecka dostarczą uczestnikom praktyczne rozwiązania budujące postawę przedsiębiorczości dziecka przedszkolnego.

Termin:
21.01.2019 r., godz. 15.00-17.30

buttonnowy

Do udziału w warsztatach zapraszamy nauczycieli, doradców metodycznych wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.