pasek2019

Warsztaty z rozwijania kompetencji społecznych

Nauczycieli, wychowawców i pedagogów zapraszamy na warsztaty Rozwój kompetencji społecznych ważnym elementem uczniowskiej edukacji.
Termin:

22.01.2019 r., godz. 11.00-14.00

buttonnowy

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z umiejętnościami warunkującymi efektywność radzenia sobie w określonych sytuacjach społecznych.
Takie umiejętności, jak myślenie krytyczne, rozwiązywanie problemów, współpraca i praca zespołowa, umiejętności porozumiewania się i negocjowania, umiejętności analityczne, kreatywność i umiejętności międzykulturowe są elementem wszystkich kompetencji kluczowych.