pass1920

We współpracy z Filmoteką Narodową

minfin8 stycznia w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku odbyła się druga część II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, organizowanej przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny.
W tym roku na szczeblu okręgowym przedstawicielem Komitetu Głównego była Dorota Łańcucka z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

Olimpiada to jedyna tego typu interdyscyplinarna inicjatywa w kraju, przeznaczona dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z trzech etapów: eliminacji szkolnych, zawodów okręgowych oraz zawodów centralnych i ma służyć popularyzacji kultury filmowej i komunikacji społecznej, zwłaszcza w wymiarze praktycznym wśród młodych ludzi. Szczególny nacisk położony jest na tematykę wykorzystującą dorobek kultury polskiej pod kątem rozwijania umiejętności sytuowania i rozumienia specyfiki rodzimych sztuk audiowizualnych w stosownych kontekstach. Olimpiada koncentruje się na różnych aspektach komunikacji społecznej, głównie w zakresie oddziaływania za pomocą języka i obrazu. W trakcie Olimpiady uczniowie wyrabiają i doskonalą techniki i zasady tworzenia przekazu językowego, wizualnego oraz konstruowania czytelnej narracji przekazu. Przygotowując się do zmagań konkursowych uczniowie poszerzają swoją wiedzę z zakresu kinematografii polskiej i obcej.

Do drugiego etapu okręgowego we Włocławku zakwalifikowali się uczniowie Zespołu Szkół Technicznych:
Kacper Andrzejewski III TOR
Weronika Wiśniewska IIITOR
Paulina Kostańska II ATOR
Katarzyna Lisowska IV TMR
Bartosz Jaworski IV TMR
Dagmara Winiarska I TOR

II etap Olimpiady składał się z dwóch części.
Część pierwsza polegała na przygotowaniu przez uczestników autorskiej pracy zrealizowanej w formule fotokastu...Część druga odbyła się 8 stycznia 2019r. o godzinie 12:00 w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku. Podobnie jak w pierwszym etapie, rozgrywała się na platformie internetowej i trwała dwie godziny. Poza pytaniami zamkniętymi były także pytania otwarte – analiza plakatu i sceny filmowej. Do etapu okręgowego oprócz uczniów ZST zakwalifikowały się trzy uczennice z V LO w Toruniu. W komisji konkursowej tej części olimpiady zasiadały: Dorota Łańcucka- przewodnicząca, Sylwia Czerwińska-Modrzejewska i Iwona Dominiak.

Wyniki II etapu zostaną opublikowane 1 lutego 2019 r.

Opiekę nad uczniami ZST we Włocławku sprawuje Monika Rębiałkowska.