pasek2019

List Minister Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała 8 lutego list do  Nauczycieli i Dyrektorów szkół.
List
Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości