pasek2019

Lokalny rynek pracy a wybory edukacyjno-zawodowe uczniów

Szkolnych doradców zawodowych, pedagogów i wszystkich zainteresowanych nauczycieli zapraszamy na seminarium Lokalny rynek pracy a wybory edukacyjno-zawodowe uczniów
W spotkaniu uczestniczyć będzie p. Renata Musiał doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Seminarium organizowane jest we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku.

Termin:
20.03.2019 r., godz. 10.30-12.30

buttonnowy

Doradztwo zawodowe w szkołach jest szczególnie istotne dla efektywnego wykorzystania potencjału młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. Poprzez pomoc uczniom w wyborze zawodu oraz dalszej drogi kształcenia, a także wspieranie aktywnych postaw, szkolni doradcy zawodowi umożliwiają im podejmowanie świadomych decyzji edukacyjno - zawodowych. Takie wsparcie wymaga jednak rzetelnej wiedzy nt. trendów i uwarunkowań rynkowych, gdzie obserwuje się braki wykształconych osób w specjalistycznych dziedzinach.

Udział w seminarium jest bezpłatny.