pass1920

Wielka Zbiórka Książek 2019 zakończona

wwwzk1

Z sukcesem zakończyliśmy Wielką Zbiórkę Książek, która w bieżącym roku odbywała się pod hasłem: Oddaj książkę dla dzieci, młodzieży i dorosłych i trwała od 23 kwietnia do 26 maja.

Dzięki zaangażowaniu naszego Centrum udało się zebrać 430 książek wydanych po 2000 roku, a które przekazane zostaną nowym szpitalnym bibliotekom, hospicjom, domom dziecka oraz świetlicom dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Organizatorem akcji jest Fundacja Zaczytani.org.
Wszystkim biorącym udział w akcji zakończonej sukcesem serdecznie dziękujemy!