pasek2019

III edycja przeglądu „Na kujawską nutę” za nami

minnkn1923 maja odbył już po raz trzeci organizowany przez KPCEN we Włocławku we współpracy z Centrum Kultury Browar B we Włocławku Przegląd dziecięcych grup tanecznych z przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej kultywujących kulturę regionu „Na kujawską nutę”.

Konkurs skierowany był do grup dziecięcych z przedszkoli oraz uczniów edukacji wczesnoszkolnej, podejmujących aktywność wokalno-taneczną czerpiącą z folkloru Kujaw z powiatów lipnowskiego, rypińskiego, radziejowskiego, aleksandrowskiego, włocławskiego i Miasta Włocławek. Honorowy patronat objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przegląd swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście: Maria Mazurkiewicz - wicekurator Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Sławomir Kopyść - członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Domicela Kopaczewska - wiceprezydent Miasta Włocławek, Stanisław Budzyński - burmistrz Lubrańca.

W tym roku w wydarzeniu wzięło udział 188 dzieci z przedszkoli i pierwszego etapu szkół podstawowych. Jury w składzie: przewodnicząca Beata Więckowska - naczelnik Wydziału Edukacji i Nadzoru Departamentu Kultury i Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Jolanta Michalska - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatury we Włocławku, Maciej Mielczarski - kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Kujawy” działającego w CK Browar B we Włocławku, Krystyna Pawłowska – etnograf Muzeum Etnograficznego w Muzeum Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej we Włocławku wyłoniło laureatów:

Kategoria: Przedszkola

I miejsce – Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Lubrańcu
II miejsce - Przedszkole Publiczne nr 1 „Kraina Bajek” w Brześciu Kujawskim
III miejsce – Przedszkole Publiczne nr 25 „Słoneczko” we Włocławku

Kategoria: Edukacja wczesnoszkolna

I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Lubrańcu
II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu
III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Trzebiegoszczu.

Gratulujemy uczestnikom i ich opiekunom.