pass1920

Kształcimy kadry kierownicze

minizowsKurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą dobiegł końca. Grażyna Troszyńska dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku wręczyła świadectwa ukończenia oraz złożyła serdeczne gratulacje uczestnikom.

Nauczyciele biorący udział w kursie nabyli kompetencje, które pomogą im w organizowaniu procesu uczenia się i budowania szkoły jako organizacji uczącej się.

Zajęcia odbywały się od października 2018 r. do czerwca 2019 r. w wymiarze 215 godzin. Program kursu obejmował:

  1. Przywództwo edukacyjne w szkole;
  2. Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego;
  3. Polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku;
  4. Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym;
  5. Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym;
  6. Zadania praktyczne powiązane z ww. obszarami tematycznymi kursu. 

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych zarządzaniem oświatą, daje możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w tym zakresie, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U, poz. 1597).

Następna edycja już w roku szkolnym 2019/2020.