pass1920

Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych dziecka 

seminarium newRealizacja jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 r. ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych będzie tematem seminarium „Jestem….” – kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych dziecka przedszkolnego

Termin:
12.09.2019 r., godz. 15.00–17.30

buttonnowy

W czasie spotkania zaprezentowane zostaną sposoby i techniki pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym sprzyjające kształtowaniu poczucia tożsamości na wczesnym etapie edukacji.

Zapraszamy nauczycieli, doradców metodycznych przedszkola oraz edukacji wczesnoszkolnej.