pass1920

TiK w realizacji celów nauczania

Zapraszamy nauczycieli na warsztaty Efektywna edukacja cyfrowych tubylców prezentujące sposoby na innowacyjne i pobudzające kreatywność uczniów sposoby wykorzystania TiK w edukacji.
Bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego stanowi podstawę pracy z cyfrowym uczniem.

Termin:
16.10.2019 r., godz. 14.30-17.00

buttonnowy