pass1920

Szkolenie w języku niemieckim

oreminnOśrodek Rozwoju Edukacji oraz Goethe-Institut w Warszawie zapraszają nauczycieli języka niemieckiego na szkolenie w języku niemieckim Realioznawstwo na lekcjach języka niemieckiego - w Internecie i za pomocą Internetu, które odbędzie się 19 listopada w godzinach 15.00 - 18.00 w naszej placówce.

Treści krajoznawcze stanowią integralną część nauczania języka niemieckiego w polskich szkołach. Cyfrowe media oraz cyfrowe narzędzia umożliwiają realizację celów dydaktycznych w tym zakresie w inny niż dotychczas sposób. Żaden klasyczny podręcznik nie może konkurować z jakością i aktualnością treści dostępnych w Internecie. Tym ważniejsze jest, aby nauczyciele posiadali umiejętność krytycznego i adekwatnego ze względu na osobę odbiorcy doboru tych treści oraz ich adaptacji na potrzeby zajęć lekcyjnych.

Chcielibyście Państwo wzbogacić swój warsztat dydaktyczny oraz wprowadzić treści krajoznawcze i nowe propozycje na lekcji języka obcego? Czy życzeniem Państwa jest, aby uczniowie dowiedzieli się więcej na temat Niemiec? Jeśli tak, serdecznie zapraszamy na warsztaty!

Rejestracji należy dokonywać na stronie ORE:
https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/3915