pass1920

Formy wypowiedzi pisemnej w szkole podstawowej

warsztat newCo zrobić, "... aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa"? To dylemat wszystkich tworzących teksty pisane. Dla nauczycieli szkół podstawowych przygotowaliśmy warsztaty.

Termin:
13.11.201 r. godz. 15.15-17.45

buttonnowy

 

Uczestnicy poznają sposoby:

  • skutecznego wyrażania i uzasadniania własnego stanowiska osoby tworzącej tekst,
  • tworzenia atrakcyjnych dla uczniów tematów prac o charakterze twórczym i argumentacyjnym,
  • doskonalenia umiejętności tekstotwórczych sprawdzanych na egzaminie zewnętrzym.