pass1920

Eksperyment jako metoda badawcza

warsztat newOd probówki do komputera – pytaj, doświadczaj, wnioskuj to tytuł warsztatów, na które zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.
Celem szkolenia jest wprowadzenie nauczycieli do stosowania metody naukowej z wykorzystaniem eksperymentów i doświadczeń wykonywanych podczas lekcji, rejestrowanych przy pomocy komputera oraz z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości.

Termin:
20.02.2020 r., godz. 14.30-17.30

buttonnowy

 

W programie szkolenia:

1. Poznanie naukowe w szkole.
2. Planowanie i wykonywanie prostych eksperymentów uczniowskich.
3. Opracowanie kart pracy.
4. Wykonywanie doświadczeń z wykorzystaniem komputera i czujników pomiarowych i aplikacji mobilnych