pasek2019

otwu-kon 

Jak co roku zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie - Odkryj talent w swoim uczniu 2018.

Skierowany jest on do czynnych zawodowo nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek województwa kujawsko-pomorskiego.

Uczestnictwo w Konkursie polega na przedstawieniu przeprowadzonych zajęć, zrealizowanych projektów edukacyjnych, kół zainteresowań, zajęć lekcyjnych lub dodatkowych itp. rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów spełniających następujące warunki:

• zajęcia z uczniami/dziećmi mogą być przedstawione jako multimedialna prezentacja zawierająca maksymalnie 20 slajdów, w postaci jednego pliku lub filmu nagranego dowolną techniką, którego czas trwania nie może przekroczyć 180 sekund;

• pod pojęciem multimedia należy rozumieć wykorzystanie w prezentacji: tekstu, obrazów statycznych, ruchomych i dźwięków;

• prezentacja/film dotyczy innowacyjnych metod i form pracy z uczniami uzdolnionymi.

Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od 21 marca 2018r.

Prezentacje multimedialne/filmy uczestnicy dostarczają osobiście lub za pośrednictwem poczty, w terminie do 4 czerwca 2018r. na płytach CD-R/DVD wraz z kartą zgłoszenia (załącznik nr 1) i oświadczeniami (załączniki nr 2,3,4,5) pod adres:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, Konkurs - Odkryj talent w swoim uczniu.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 8 czerwca 2018r.

Autorzy nagrodzonych prac (samodzielnie lub z uczniami) przedstawią swoje prezentacje na konferencji – Odkryj talent w swoim uczniu 2018, która odbędzie się 14 czerwca 2018r., o czym zostaną poinformowani przez Organizatora.

Regulamin