pasek2019

ZFŚS - komunikaty

Ogłoszenie

Przyznawanie i wysokość pomocy ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania ze środków funduszu.

W związku z tym prosimy o wypełnienie Oświadczenia o dochodach rodziny, stanowiącego podstawę obliczania kwoty dofinansowania ze środków funduszu.

Wypełnione oświadczenia prosimy składać do 10 maja 2019 r. (A. Olejniczak-Musiał, pokój nr 107); druk do pobrania

UWAGA!!
Zgodnie z §8 pkt 9 „Regulaminu ZFŚS KPCEN we Włocławku” odmowa udzielenia informacji o dochodach lub nieudzielenie informacji o dochodach przez osobę uprawnioną do korzystania ze środków funduszu skutkuje pominięciem w przyznawaniu usług i świadczeń ze środków funduszu.